Product.

产品中心

HGLD-790TO5.6-ZSP-10mW

相关下载:

首页    单管封装激光器    红外ETL系列    HGLD-790TO5.6-ZSP-10mW
应用范围:
    颗粒物检测、激光指示、传感器、激光打印、激光雷达。 
 
主要特点:
    有源区应变量子阱结构、高效率、高可靠性、耐高温、气密封装。 
 
封装形式:
    TO5.6 标准管壳封装。
联系我们